BİLİŞİM ALTYAPILARINA YÖNELİK ÇÖZÜMLER

Günümüz rekabetçi pazar koşullarında artan ve çeşitlenen müşteri ihtiyaçlarına hızla yanıt verebiliyor olmak rakiplere göre avantaj sağlamanın en önemli koşularından biridir. Bu noktadan hareketle firmaların hem müşterilerine hem de tüm ekosistemlerine hızla ulaşmaları için bilgi ve iletişim teknolojilerini (bilişim) etkin şekilde kullanmaları gerekmektedir.
TURCom Teknoloji müşterilerine bilgilerini fiziksel altyapı ortamlarında; toplayabilmeleri, depolama ünitelerinde güvenli olarak barındırabilmeler, kayıpsız ve kesintisiz olarak işleyerek İletebilmeleri için profesyonel çözümler sunmaktadır.
TURCom; tüm bu hizmetlerin "Proje Yönetimi" esasları altında oluşturulması, uygulanması, desteğinin verilmesini ve geliştirilen projelerin malzeme ve hizmetlerinin üreticileri ile gerekli koordinasyonları sağlamaktadır.

Yapısal Kablolama Çözümleri

Bir binanın ses, veri, görüntü ve çeşitli bina yönetim sistemlerini (kamera, alarmlar, enerji sistemleri v.b.) bütünleştiren kablolama ve bağlantı ürünlerinin oluşturduğu yönetilmeye ve genişlemeye açık yapılar olan Yapısal Kablolama Sistemleri bilişim teknolojilerinin ABC'sidir.
Bilişim sistemlerini tüm kullanım alanlarına etkin şekilde yaymayı gaye edinen TURCom Teknoloji, günümüzde hız ihtiyaçları on Gigabit'ler seviyesine çıkan iş ağları ve ayrıca bilgi altyapılarını etkinleştirmek için gerekli yapısal kablolama hizmetleri konusunda müşterilerine keşif, analiz, uyarlama, kurulum, yenilenme ve bakım servisleri sunmaktadır.
Piyasada yapısal kablolama konusunda sunulan pek çok servise göre TURCom'un farkları;
- Müşterilerinin gerçek durumlarına ve isteklerine uygun doğru tasarım/projelendirme, kaliteli işçilik için gerekli koordinasyonu ve yönetimi yapabilme yeteneği olan uzman Proje Yöneticilerini bünyesinde barındırması,
- Zaman zaman oldukça kompleks olabilen yapısal kablolama projelerinde kullanılacak ürün ve sistemlerin müşteri hedef ve ihtiyaçlarını uygun olarak konumlandırması,
- Global standartlara uygun olarak oluşturulan kablolama yönetim sistemleri (tava, kanallar v.b.) ile kablo yapısının koruma altına alınarak yapısal yatırımın korunması ve değişiklik, ilavelerin en az maliyetle ve kolaylıkla yapılmasına imkân sağlanılması,
- Projelerin başında sürecinde veya sonunda gerekli test, analiz ve raporlamalar ile verimlilik analizlerinin yapılması,
- Projeler sonunda gelecekte müşterinin sistemin kolayca yönetmesi için gerekli etiketlemeler ve dokümantasyonların sağlanması
Bu noktada TURCom müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını; alanında uzman personeliyle yerinde tespit ederek uzun vadede katma değerli ve fonksiyonel altyapı çözümleri sunmaktadır. Yapısal Kablolama konusunda TURCom bünyesinde yapılan çalışmalar şu şekilde gruplanabilir: Yapısal Kablolama Konusunda Yaptığımız Başlıca Uygulamalar

Yerel Ağ Kablo Sistemleri
Kullanıcı bilgisayarları için çeşitli bakır ve fiber kablolaların ve gerekli bağlantı ürünleri kullanılarak veri görüntü ve ses iletişimi sağlayan taşıma sistemidir.

Kampüs İçi Fiber Veri İletişim Omurgaları Oluşturma Uygulamaları
Kullanıcı ve kaynak sistem gruplarını fiber optik kablo sistemleri ile gerekli kapasiteyi sağlayarak birleştiren ana taşıma kollarının oluşturulmasıdır. Bu uygulamalarda kısa mesafelerde "Multimode" fiber (50 veya 62.5 Mikron) kablolar, uzun mesafeler için ise "Single mode" türü Fiber (9 Mikron) kablolar kullanılarak yapılır. 10 Gbps aktif ağ bileşenlerinin sıklıkla kullanılmaya başlanması ile artık single mode'a alternatif olarak kısa mesafelerde bu hızları destekleyen OM3 "Multimode" fiber optik kablolar da kullanılmaktadır.

Belediye ve Telekom Fiber Altyapılarının Şehir İçi ve Şehirlerarası "Single Mode" Türü Kablolar Kullanılarak Oluşturulması
Savunma kuruluşları, Telekom firmaları, Belediyeler gibi şehir içi veya şehirlerarası altyapı kurma işletme hakkına sahip kuruluşlar için bölgeler arası yüksek kapasiteli ve uzun mesafeli taşıma fiber altyapılarını oluşturmak gerektiğinde radyolink hatları ile yedeklemek için sağlanan tasarım temin ve uygulama hizmetleridir.

Sistem Odası Altyapı Çözümleri

Bilgi İşlem bölümü ihtiyaçlarının en yoğun olduğu ve kurumsal teknoloji sistemlerinin çekirdeği konumundaki Sistem Odalarının Altyapı projelerinde gerekli tüm donanımın en verimli ve güvenilir şekilde çalışması sağlayabilecek, oluşabilecek problemlerin en kısa sürede giderilebilmesine izin verecek şekilde doğru malzemeler kullanılarak tasarlanmalıdır. Sistem Odalarının tasarımında özellikle zemin, tavan ve duvar uygulamaları, sistem odası içinde planlanan sistemlerin (Gazlı Söndürme , HPAC , Rack Yerleşimi ,Elektrik Altyapı-Armatürler , Sistem cihazları..) çalışma koşullarını doğrudan etkilemektedir. Yine yangına dayanımlı bölme duvar ve duvar kaplamaları asma tavan ve zemin kaplamaları, boya, sıva ve sızdırmazlık uygulamaları proje esasları çerçevesinde yapılmalıdır.
Tüm bunların bilincinde olan TURCom Teknoloji kurumsal network ve bilgi sistemlerinizin kalbi durumundaki sistem odalarını küresel standartlara uygun olarak tasarımlanan anahtar teslim çözümler sunmaktadır. TURCom'un bu alanda A'dan Z'ye verdiği servisler aşağıdaki başlıklar altında sıralanabilir:

Sistem Odası Tasarım ve Uygulama Hizmetleri Sistem Odası Tasarımı;
- İstenilen sistem odasının sağlaması gereken teknolojik niteliklerin tasarımı,
- Kapasite (Alan) ihtiyaçları,
- Kesintisizlik (Altyapı Enerji, Yedeklilik v.b) tasarımı,
- Güvenlik (Fiziksel risklere karşı korumaya yapısı) tasarımı,
- Bütçeleme

İhtiyaçlar Doğrultusunda Uygun Yer Tespiti
- İhtiyaçlar ve yer özelliklerine göre oda tasarımının yapılması
- Tasarıma uygun ürün ve işçiliklerin tespiti
- Tasarıma uygun uygulama projesi hazırlanması
- Proje onayında ürün ve işçiliklerin temini
- Proje uygulama
- Proje gereklerine göre odanın hazırlığı dayanıklılığının artırılması
- Duvar Pencere, Beton, Sıva vb. Tadilatları
- Isı, Gürültü, Yalıtımları
- Odanın yangına karşı koruma seviyesinin arttırılması
- Özel İzolasyonlar
- Sistem Odalarına özel Yangın Kapıları Tesisi
- Su / Nem girişine karşı önlemlerin artırılması
- Oda için özel yalıtım tesisi
- Epoksi uygulama
- Su baskını Tahliye Sistemleri
- Yedekli su algılama kontrollü tahliye pompaları
- Deprem baskınına karşı önlemlerin artırılması
- Kabinet Sistemlerinin Dayanıklılığının Artırılması
- Deprem Kitleri Montajı
- Odanın Elektro Manyetik Etkilere karşı korumasının artırılması
- Özel Faraday Kafesi
- Yıldırım'a karşı paratoner önlemlerin artırılması
- Etkin Topraklama Uygulamaları
Yükseltilmiş Zemin Tesisi
Asma Tavan Tesisi
Sistem Odası Hassas Kliması Tesisi
Sistem Odalarına özel Yangın Söndürme Sistemleri Tesisi
Sistem Odası Çevre Algılama ve İhbar Sistemleri Tesisi
- Su Baskını
- Yüksek ısı ve Nem Algılama ve İhbar
- Yangın Algılama ve İhbar
- Enerji Besleme Sistemleri Hatalarını Algılama ve İhbar
Sistem Odası Elektrik Sistem Altyapısının Tesisi
- Şebeke Tesisi
- Jeneratör Tesisi
- UPS Tesisi
- Sistem Odası Elektrik Panoları üzerinde Elektrik Şebeke, Jeneratör ve UPS Bağlantı, Anahtarlama Kontrol yapısının oluşturulması
- Gerektiğinde bu panolardan bina içerisindeki kullanıcılara UPS / Şebeke Dağıtım Sistemi tesisi
Sistem Odası Güvenlik Sistemleri tesisi
- Kamera Gözetleme Sistemleri
- Kapı Giriş Kontrol Sistemleri

Bilişim Altyapıları Enerji Destek Sistemleri

İş sürekliliğinin sağlanması için kurumsal bilgi ve iletişim sistemlerinin kesintisiz ve istikrarlı olarak çalışması gerekmektedir. Bu anlamda veri yedekleme sistemlerini kullanmak önemli oranda kesintisizlik için zemin yaratsa da enerji yedeklemesi olmadığı müddetçe risk devam eder. Tüm riskleri ortadan kaldırarak kurumların teknolojik yapılarını oluşturan sistem odası, iş ağı ve ofis cihazlarının kaliteli ve kesintisiz enerji ile çalışması için şebeke enerjisi yedeklenmelidir.
Şebeke enerjisini yedeklemek için jeneratör ve merkezi UPS (kesintisiz güç kaynağı) gibi enerji destek sistemleri kullanılmaktadır. Ayrıca enerji kesintilerine karşı önlem almanın yanında şebeke elektriği çok fazla sayıda elektriksel parazit, düzensizlik, harmonik etkiler ile diğer tür olumsuz etmenler barındırır. Bunları engellemenin tek yolu uygun bir Kesintisiz Güç Kaynağının (UPS) tesis edilmesidir.
TURCom Teknoloji uluslararası kalite belgelerine sahip enerji destek sistemlerini yedeklemeleri ile birlikte projelendirerek, temin etmekte ve kurmaktadır. Böylece hassas sunucu ve diğer tip aktif cihazlara ihtiyaç duydukları kaliteli elektrik sağlanarak, iş süreçlerinin kesintisiz devamı mümkün olmaktadır. Ayrıca, TURCom Teknoloji olarak uluslararası önde gelen markalar başta olmak üzere müşterilerin ihtiyacı olan tip ve marka UPS ve jeneratör sistemlerini marka bağımsız olarak sağlamakta ve kurmaktayız. TURCom'un bu alanda yurt sathında ve yurtdışında da çalışabilecek esneklikte yetkin iş gücü bulunmaktadır. TURCom'un uzman ekibinin amacı kurumlar için veri sistemlerinde olduğu gibi enerji sistemlerinde de kesintisizliği sağlamak, sağlıklı güvenli ve yedekli bir teknolojik altyapı üzerinde iş süreçlerinde verimliliği artırmaktır.

Kullanıcı Bilgisayarlarına Jeneratör / UPS / Şebeke Elektrik Enerjisi Sağlayan Kablolama Sistemleri Tesisi
Bakır kablolar ile yapılan enerji dağıtımı BUSBAR sistemleri ile yapılan enerji dağıtımı
Güç kaynaklarından sağlanan temiz enerjinin kullanıcı uçlarına homojen bir yapıda ve kolay yönetilebilir nitelikte malzeme ve topoloji ile dağıtılarak enerji sisteminin de yapısal kablolama ile uyumlu kullanılabilecek şekilde tesis edilir temel iki sistemden söz edilebilir;

Bakır Kablolar İle Yapılan Enerji Dağıtımı:
KOBİ'ler veya değişikliklerin fazla olmadığı ortamlarda ekonomik çözümler sağlayan klasik elektrik dağıtım sistemidir.

BUSBAR Sistemleri İle Yapılan Enerji Dağıtımı: Değişikliklerin fazla olduğu genelde orta ölçeğin üzerindeki kurumsal ortamlarda altyapı değişimlerin hızlı ve çok az maliyet ile yapılabilmesini sağlayan modern elektrik dağıtım sistemidir.

Yükseltilmiş Döşeme Sistemleri
Yükseltilmiş döşeme sistemleri modern iş binalarının yapısal ve elektrik kablolama sistemlerinin vazgeçilmez bir parçası haline gelmektedirler. Yükseltilmiş döşeme kullanılmasının tercih nedeni kullanım alanlarında kablolama altyapılarının kolaylıkla tesisi, duvar ve yer kanal veya tavandan inen sistemlerinin mimari açıdan kötü görünümü, zor değişiklik ve ilaveler gibi dezavantajlarını taşımamasıdır

Akıllı Bina / Otomasyon Çözümleri

Gerek haberleşme, gerekse bilgi teknolojilerindeki gelişmelerin her geçen gün farklı boyuta taşınması konutlar ve binalarda da yeniliklere yol açıyor. Günümüzün çok katlı binaları göz kamaştırırken, teknolojik donanımlarıyla da öne çıkıyor. Giderek otomasyona sahip olan ve akıllanan binalar, bizlere daha konforlu, daha güvenli ve daha ekonomik mekânlar yaratıyor.
Akıllı binalarda kullanılan donanımlar, ev-bina otomasyonundan bina yönetimine, aydınlatmadan giriş ve taşıma sistemlerine, ısıtma-soğutma havalandırmadan, elektrik tesisatına, kablolamaya, enerji, uydu sistemleri ve ses-ışık sistemlerine kadar geniş bir alanı kapsıyor. Yatırım maliyetleri bakımından yüksek rakamlarla karşılaşılsa da sağladığı avantajlar ve sistemlerin kullanımıyla yatırımdan sağlanan geri dönüş akıllı sistemlerle donatılan binalar veya konutları daha cazip hale getiriyor.
TURCom Teknoloji olarak modern binalar ve mekânlar yaratmak için Akıllı Bina ve Otomasyon alanlarında:
- Havalandırma ve İklimlendirme,
- Yangın ihbar yangın söndürme
- Su baskını ihbar ve su tahliye
- Uzaktan erişim ve iletişim sistemleri ile bina yönetimi
- Güvenlik sistemleri
gibi konularda çözümler sağlamaktayız.

Bina Otomasyonu Neler Sağlıyor?
İşletme maliyetlerinin en aza indirilmesi;Örnek: Güvenlik Sisteminin bina veya katlarda belli bir limitin altında insan kaldığını algılanması ve aydınlatma kontrol sistemine iletimi ile belli bölgelerdeki ışıkların azaltılması, tahliye kapı kilitlerinin otomatik olarak açılması v.b.
İnsan ve malzeme güvenliğinin en üst seviyeye çıkarılması;Örnek: Yangın algılama sisteminin verdiği ikaz ile tahliye merdivenleri dışındaki bölgelerde elektriğin ve klimaların kesilmesi sadece acil durum ışıklarının yakılması, tahliye yollarında duman engelleyici havalandırma çalıştırılması.
Verimliliğin yükseltilmesi; Örnek: Kritik sistemlerin (Jeneratör, UPS vb) akıllı otomatik algılamalar ve ikazlar ile zamanında devreye alınması ile oluşabilecek iş kayıplarının engellenmesi.