MOBİL İŞ VE YAZILIM ÇÖZÜMLERİ

Her tür teknoloji çözümünü sunarken müşterileri ile karşılıklı işbirliği ve güven çerçevesinde hizmet veren TURCom Teknoloji yıllara dayanan sistem entegrasyonu tecrübesini yazılım ve mobil iş çözümleri ile bir üst seviyeye daha taşımıştır.

Yazılım ve mobil çözüm/uygulamalar konusunda alanında önde gelen üreticilerle de işbirliği içinde, kurumların bünyesine en uygun yazılımın seçimi, uygulanması ve gerekli desteğin sağlanması için bilgi ve deneyimi sunan TURCom'un ürün yelpazesi şirketlerin yazılım ve mobil çözümler alanındaki ihtiyaçlarının neredeyse tamamını karşılayabilecek genişliktedir. TURCom; CRM'den ERP'ye ve MRP'ye, SAP2a, Doküman ve Arşivleme Yönetiminden, mobil iş uygulamalarına, mobil uygulamalardan, filo izleme ve yönlendirme sistemleri ve RFID çözümlerine kadar uzanan yazılım çözümlerini sağlar. Ayrıca TURCom kendi markası olan TRC markalı çözümlerle de piyasanın aranan uygulama sağlayıcısı ve yaratıcısı konumuna gelmiştir.

TURCom; kurumlara yazılım konusunda inovatif, hızlı, çevik ve rekabetçi çözümler sunar. Böylece firmaların iş süreçlerini etkileyen kararların doğru alınmasına zemin hazırlayan yapılar sağlar ve firmaların rekabet gücünü artırır. Yazılımların firma bünyelerine adaptasyonunu hızlandırmak için geliştirilen danışmanlık ve uygulama yöntemleri sayesinde kurumsal beklentilerin en üst düzeyde gerçekleşmesini sağlar. TURCom yazılım alanında sürüm yenilemeleri dışında kullanıcıların özel talepleri doğrultusunda da çözümler geliştirir.

TURCom'un Yazılım Alanındaki Gücü;
Profesyonel bakış açısından,
Üstün nitelikli, alanında uzman yazılım ve danışmanlardan oluşan ekibinden,
Ülkemizin pek çok saygın şirketi için gerçekleştirilen başarılı çalışmalarından ve
Sürekli gelişen teknoloji alanında hem hemen her alandaki geniş içerikteki bilgilerimizden gelmektedir.

Mobil İş Çözümleri

Günümüzde bilgi akışındaki boyut mobil teknolojilerin tahmin edilenin üzerinde bir hız ile gelişmesini sağlıyor. Zira bilgiye hızla ve kaynağından erişmek her kurumun arzusu, çünkü hızlı bilgi eşittir rekabet avantajı demek. Bu şekilde giderek mobil hale gelen bilgiye en hızlı şekilde erişmek ve iletmek için girişilen yarışta her kurum iş süreçlerine en uygun çözümü ararken, çözüm sunan bilişim firmaları da yarış halindedir.
İşte tam da bu noktada TURCom gerek kurumların gerekse de bireylerin, gerçekten yaşamını kolaylaştıran, kullanımı kolay ve en önemlisi de yatırım maliyeti açısından çok avantajlı inovatif mobil çözümleri TRCmobil markası ile pazara sunuyor. Ayrıca şirketlerin gereksinimlerini karşılayacak diğer tür Mobil Uygulamalar, Filo İzleme ve Yönlendirme Sistemleri, RFID çözümleri de TURCom'un mobil iş çözümleri arasında yer alıyor.
TRCmobil; cep telefonu üzerine çalışan e-iş Platformu Uygulaması

RFID Çözümleri

Radyo Frekanslı Tanıma (Radio Frequency Identification) sistemleri son yıllarda en sık bahsi geçen teknolojilerinden biridir. IDC verilerine göre 2007 yılında RFID Pazar hacmi 2.7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir ve daha da gelişeceği öngörülmektedir. Özellikle tedarik ve üretim zincirinin yönetiminde insan kaynaklı hataları ortadan kaldırmak ve sahadan bilginin toplanması ve oluşturulması amacıyla RFID çözümleri kullanılmaktadır.

Temel olarak bir etiket ve okuyucudan meydana gelen RFID sistemlerinde etiketler Elektronik Ürün Kodu (EPC) gibi nesne bilgilerini almak, saklamak ve göndermek için programlanabilirler. Ürün üzerine yerleştirilen etiketlerin okuyucu tarafından okunmasıyla tedarik ve üretim zinciri yönetimi ile ilgili bilgiler otomatik olarak kaydedilebilir veya değiştirilebilir. Aslında bu teknolojideki tanımlamalar sadece ürünler için değil insanlar ve hayvanlarda bu teknoloji ile tanımlanabilir.

TURCom Teknoloji RFID çözümlerini sunarken müşteri taleplerini göz önünde alarak müşterilerine hibrid projeler sunar. Bu projelerde müşteri istek ve ihtiyaçlarının iyi analiz edilmesi ve katma değerli hizmetler sunmanın gereğine inana TURCom tecrübeli kadrosu ve alanında tanınmış deneyimli iş ortakları ve üreticileri ile hareket eder.

İhtiyaca Özel Uygulama Geliştirme Hizmetleri

TURCom Teknoloji pazarın rekabet koşullarında avantaj kazanmak isteyen kuruluşlara iş ihtiyaçlarını karşılayacak ve hayatlarını kolaylaştıracak e-iş yazılımları geliştirmektedir.
TURCom tarafından geliştirilen yazılımlar açık veya kapalı taban üzerinde yükselse de tamamı SOA (Service Orianted Applications) mantığını taşımaktadır.

Müşterilerin yazılım ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygulamaların geliştirilmesi, bakım-eğitim ve destek hizmetlerini içeren komple çözümler yazılım teknolojilerindeki en son yenilikleri takip ederek ve kullanarak sunulur.

TURCom yazılımlarında müşterilerinin tercihlerini, mevcut altyapıyı ve iş akışlarını göz önüne alarak en uygun mimari ve teknolojiyi seçer. Vizyon ve misyonu doğrultusunda AR-GE, Proje Yönetimi, Analiz ve Tasarım, Uygulama Geliştirme, Test Dokümantasyon ve Bakım ile Kalite Yönetimi alanlarında uzmanlaşmış olan TURCom Yazılım Geliştirme Grubu, her türlü iş ihtiyacına çözüm üretebilecek dinamik bir organizasyon yapısına sahiptir.

TURCom İnternet Servis ve Yönetim Çözümleri

Döküman Arşivleme, Yönetim ve Erişim Çözümleri

Bir kurumda mevcut dokümanların saklanması ve gerektiğinde çalışanların ister fiziksel, ister elektronik ortamda olsun aradıkları dokümanı rahatlıkla bulabilmeleri ve evraklarla ilgili yetkileri çerçevesinde işlem yapabilmeleri, paylaşabilmeleri, iş süreçlerine dâhil edebilmelerini sağlayan yani kurumsal evrakların yönetilmesini sağlayan sistemlerin tamamı TRCdoc çözümlerini oluşturmaktadır.

Bilgisayarlar iş hayatına bu denli girmeden önce pek çok bilgi kâğıt ortamında saklanmakta ve işlem görmekteydi. Sonrasında bilgisayar ile tanışıldı ve günümüz ofis ortamlarında bilgisayar olmaksızın herhangi bir iş yapılması neredeyse imkânsız hale geldi. Dolayısıyla iş için kullanılan belgeler ve yazışmalarımızın da büyük bir kısmı kâğıt ortamından elektronik ortama geçti. Ancak yine de kâğıt ortamında bulunan dokümanlara da veya kişinin kendisinin yaratmadığı ortak veritabanında duran dokümanlara da erişmesi için çaba sarfetmesi gerekir. Yine bazen bir evrakın peşinde çok ciddi zaman kayıpları da yaşanabilir. Örneğin; kişinin kendi yaratmadığı bir elektronik dokümanı elde etmek için doküman yaratıcısına ulaşarak bu evrakı temin etmesi veya üzerine oynamak için izin alması gerekmektedir. Böyle durumlarda ise evrakı yaratan kişiye erişilinceye kadar beklenmesi gerekir ve bu durumda zaman kayıplarının yaşanması da olasıdır.

TRCdoc Doküman Yönetimi çözümleri ile iş süreçlerini yürütmek için kullanılan ve her tür evraka ulaşmak, paylaşmak için kişilere olan bağımlılık ortadan kalkmaktadır. Bilgiye yerimizden dahi kalkmadan ulaşılabilecek mesafeye gelmektedir. Ayrıca kıymetli ve ticari evrakları yönetmek için de daha üst seviyede teknolojilerle bütünleştirilen yönetim araçları kullanılmaktadır. Mesela sayısal veya mobil imza ile bütünleştirilen TRCdoc Evrak Yönetimi çözümleri mevcuttur.
Kısaca TRCdoc altında kalan Doküman Yönetimi Çözümlerini şu şekildedir:

- Doküman Yönetim Sistemi
- Görüntü ve Doküman Arşivleme Sistemleri
- İş Akış Yönetim Sistemi
- Form İşleme Sistemi
- Yüksek Hacimli Belge Tarama Sistemi
- Video Bilgi Yönetim Sistemi
- Faks Yönetim Sistemi

Doküman Yönetim Sistemi
Kâğıt belgelerin yanı sıra elektronik belgelerin de (Word, Excel, mail, vb.) indekslenerek saklanmasını içerir. Doküman Yönetim Sistemlerinin Doküman Arşiv Sistemlerinden temel farkı, dokümanların dinamik (değişken) olmasıdır. Bu durum, sürüm kontrolü, "check-in/check-out", detaylı güvenlik ayarları gibi özellikler gerektirir. Günümüzde, bütün Doküman Yönetim Sistemleri, İş Akış Yönetim Sistemleri ile birlikte düşünülmelidir

Görüntülü ve Doküman Arşivleme Sistemleri
Görüntülü Arşivleme sistemlerinde kâğıt belgeler taranarak (fotokopi çekmeye benzer bir işlem) görüntüleri elektronik ortama aktarılır ve belirli arama/sınıflandırma bilgileri ile indekslenir. Kullanıcılar bu arama/sınıflandırma bilgileri ile ilgili belgeye bilgisayarlarından ulaşabilirler.
Doküman Arşivleme ise kâğıt belgelerin yanı sıra elektronik belgelerin de (Word, Excel, mail, vb.) indekslenerek saklanmasını içerir.

İş Akış Yönetim Sistemleri Kuruluşlarda, ister yazılı ister elektronik ortamda olsun, belirli iş süreçleri vardır. Zira günümüzde hemen hemen her kurumun sahip olduğu ISO- Kalite belgesi sistemi de bunu gerektirir. Yani kurumlar sahip oldukları iş süreçlerini ve organizasyonlarını tanımlamak zorundadırlar. Örneğin; satın alma, seyahat, masraf, üretim, arıza takibi, iş emirleri vb.
İşte bu süreçlerin tamamıyla bilgisayar ortamında otomasyona geçirilmesini sağlayan yazılımlara İş Akış Yönetim Sistemi denir. Bu sistemlerde iş süreçleri tasarlanır, uygulanır, yönetilir, iş süreçlerine ilişkin raporlar alınır. İş Akış Yönetimine entegre çalışan Doküman Yönetim Sistemleri, Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) ve Doküman/İçerik Yönetim Sistemi / Bilgi Yönetim Sistemleri ile entegre olduklarında daha yararlı olurlar.

Form İşleme Sistemi
Kâğıt formlardaki verilerin tarama, görüntü işleme ve karakter tanıma (OCR/ICR) yöntemiyle veritabanı uygulamalarına aktarılması işlemidir. Yüksek Hacimli Belge Tarama sitemlerine ek olarak, Form İşleme Sistemlerinde otomatik veri okunması vardır. Veriler el yazısı da olabilir. Bunun mümkün olabilmesi için verilerin uygun bir biçimde tasarlanmış bir formda bulunması gerekmektedir.

Yüksek Hacimli Belge Tarama Sistemi
Yüksek miktarlarda kâğıt belgenin elektronik görüntüsünün bir takım fihrist bilgileri (arama, sınıflandırma bilgileri) ile kaydedilerek bilgisayar ortamına aktarılmasıdır. Daha sonra bu belgelere bilgisayardan ilgili arama bilgileri ile ulaşılabilmektedir. Form tipinde olan belgeler üzerindeki bir takım verilerin otomatik veri okunması yöntemleri (OCR/ICR/OMR/Barkod tanıma) ile veritabanı uygulamalarına aktarılması ise Form İşleme Sistemlerin konusudur.

Video Bilgi Yönetim Sistemi
Video belgelerinin arşivlenmesi, içerikleri üzerinden sınıflandırma, ilişki oluşturma, özet çıkarma, indeksleme, akıllı sorgularla videolara erişimi ve mevcut video verilerinden yeni video belgeleri yaratabilme özelliklerini barındıran yazılımlardır.

Faks Yönetim Sistemi
Faks yönetim sistemleri, tüm faks uygulamalarını dijital ortama taşıyarak, faks teknolojisinin beraberinde getirdiği tüm dezavantajları gidermek ve faks iletişimini çağdaş bir düzeye taşımak amacını güden sistemlerdir.

Elektronik ve Mobil İmza

Günümüzde hızlı bir değişim yaşanmaktadır. Teknolojik gelişmeler sayesinde hizmet kullanıcıların ayağına gelmiş, 7 gün 24 saat hizmet verme imkanı sağlanmıştır. Internet, bilgisayar ve cep telefonu kullanımının yaygınlaşması elektronik ortamda hizmet sunmayı kolaylaştırmış ve neredeyse zorunlu hale getirmiştir. Kurum ve Kuruluşlar çeşitli işlemleri, iç ve dış haberleşmelerini elektronik ortama taşımış, kendinden hizmet alan vatandaşları, ve çalışanlarını mesai saatleri içinde veya dışında bürokratik işlemler için Kuruma getirmeden hizmeti bireye ulaştırmaktadırlar. Böylece hem Kurum ve Kuruluşlar hem de bireyler açısında zaman, para, işgücü ve benzeri birçok alanda tasarruf ve kolaylıklar sağlamaktadır. Elektronik ortamda yapılan işlemlerde özellikle güvenlik ve hukuksal geçerlilik çok önemlidir ve bu konu üzerinde hassasiyetle durulması gerekir.

Elektronik ortamda kimliği ispatlayan elektronik/mobil imza teknolojisi ile kullanıcı kimliğinin doğrulanması, paylaşılan mesajların iletim esnasında bozulmadığı /değiştirilmediğinden emin olunması, yapılan işlemlerin daha sonradan inkar edilememesinin sağlanması ve en önemlisi online işlemlerin hukuksal bir dayanak kazanması sağlanır. Elektronik ortamda yürütülen işlemlerin nitelikli elektronik imza kullanılarak yapılması, zaman, para ve işgücü tasarrufu sağladığı gibi işlemin güvenli ve kanuni olarak geçerli hale gelmesini sağlamaktadır.

Elektronik imza 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ile ıslak imzaya eşdeğer kılınmıştır. Bu nedenle kağıt ortamda ıslak imza gerektiren tüm işlemlerde elektronik ortamda elektronik ve mobil imza kullanılabilir. Kurum ve Kuruluşlar hem kurumsal işlemlerinde hem de dışarıya verdikleri hizmetlerde rahatlıkla elektronik ve mobil imzayı kullanabilirler. Kurumsal işlemlerde elektronik ve mobil imza tercihli ve birlikte kullanılabilir, vatandaşa sunulan hizmetlerde cep telefonu aracılığıyla, kolayca atılabilen mobil imza daha çok tercih edilmektedir. Birçok Kurum ve kuruluşta, Sanayi Bakanlığı'nın Tüketici şikayetleri portalı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Çevre İzinleri Projesi, TPE'nin marka patent başvuruları, EGM'nin Araç Bilgi Sistemi Uygulaması, Maliye Bakanlığı'nın e-fatura ve e-defter uygulaması, çeşitli Belediyelerin verdiği belediyecilik hizmetleri, e-devlet kapısı girişi, bankaların verdiği internet bankacılığı hizmetleri vb gibi birçok alanda özellikle mobil imza entegrasyonu gerçeklenmiştir. Böylece tüm süreçler kağıt, arşiv kullanımı olmadan yasal olarak elektronik ortamda zahmetsizce, kolay, hızlı, düşük maliyetli ve kolay takip edilebilir şekilde yürütülüp yönetilebilmektedir.
Vatandaş ve diğer firmalara verilen hizmetlerin yanısıra kurumiçi işlemler de elektronik ortama taşınmış ve elektroik/mobil imza ile çalışır hale getirilmiştir. Özellikle Belge Yönetim Sistemleri ve Kurumsal Kaynak Planlama sistemleri elektronik/mobil imza sayesinde tam olarak elektronik ortamda işletilebilir hale gelmiştir. Özellikle ilgili mevzuatın kabulu ile birlikte 2012 yılı sonuna kadar bu sistemler tüm kurum ve kuruluşlarda yaygınlaşacaktır. Kurum ve kuruluşlar evraklarını elektronik/mobil imza ile imzalamakta, izin taleplerinden harcırah formlarına kadar herseyi elektronik ortamda elektronik/mobil imza ile yapabilmektedirler.

Hali hazırda Türkiye'de Elektronik İmza sayısı 400.000 bini geçti, mobil imza sayısı bundan da fazla ve bu sayı her geçen gün katlanarak artıyor. Vatandaşa sunulan elektronik/mobil imzalı hizmet arttıkça elektronik/mobil imza sahibi vatandaş sayısı da artmaktadır. 01 Temmuz 2012'de yürürlüğe girecek olan Yeni Türk Ticaret Kanunu ile bir çok işlemin elektronik/mobil imza ile yapılabilir olması bu sayıların kat be kat artmasına neden olacaktır.

Micsosoft Dynamics CRM Çözümleri

Günümüz piyasa koşullarında kurumların hayatlarını sürdürmeler için sadece yeni müşteri kazanmaları yetmemektedir. Mevcut müşterilerini elde tutarak "müşteri sürdürülebilirliğini" sağlamaları gerekmektedir. Zira bir kez müşteri olmuş kurum/kişilerin bir kuruma sağlamış olduğu kazanç yeni müşterilerden elde edilecek kazançtan kat be kat fazladır. Bu nedenle kurumlar yeni müşteri kazanırken, eski müşterilerini de elde tutabilmek için müşteri ilişikleri konusunda etkin bir stratejiye sahip olmalıdırlar. Böyle bir durumda CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) Sistemi kullanımı faydalı sonuçlar yaratmaktadır. Zira amacına uygun oluşturulmuş etkin müşteri ilişkileri stratejileri, firmalara maliyetlerini azaltma, müşterilerin ürün ve hizmetlere olan bağlılığını sağlama gibi birçok avantaj sağlamaktadır.

TURCom Teknoloji Dünya'nın en etkin CRM sistemlerinden biri olan Microsoft Dynamics CRM konusunda MS'in uzman iş ortağı olarak başta telekomünikasyon sektörü olmak üzere müşterilerine CRM satış ve servis sunmaktadır. Microsoft Dynamics CRM'i firmalara uyarlayan TURCom, CRM'in Satış ve Servis Modülleri konusunda CRM'in her iki sürümünü de kullanarak (CRM ve CRM 4.0) çözümler üretmektedir.

MS Dynamics Satış Modülü
Satış süreçlerindeki değişime ayak uydurmak üzere gereksinim duyulan tüm araçları içeren kapsamlı bir modüldür. Satış ekibinin olası müşterileri izlemesi, satış fırsatlarının gözlemlenmesi, satış aktivitelerinin ölçümlenmesi ve tahmini, müşteriler ile olan iletişimin izlenmesi ve satış sürecinde gerçekleşen aşamaların otomatize edilmesi gibi özellikler sunan Microsoft CRM bu şekilde satış sürecini kısaltarak, ilişkilerin satışa dönme oranını yükseltirken müşteriyi elde tutma sürecini etkin kılıyor. Microsoft Outlook ve web üzerinden erişilebilen Microsoft CRM Satış Modülü kullanım kolaylığı açısından da eşsiz bir deneyim sunuyor.

MS Dynamics Servis Modülü
Müşterilerine farklı kanallardan hizmet vermek ve bu nedenle asıl işi gereği sürekli müşteri ile temas kurmak durumunda olan şirketler (Sigorta, bankalar, menkul şirketleri ve internet servis sağlayıcıları gibi) için önemli bir modül olan CRM Servis modülü müşteri ilişkileri süreçlerini en etkin biçimde ortaya koymak ve müşteri taleplerini en doğru biçimde değerlendirebilmek için kapsamlı özelliklere sahiptir.
Microsoft CRM Servis Modülü, insan kaynağından da maksimum oranda faydalanmayı mümkün kılar. Microsoft CRM'in sahip olduğu özellikler ve araçlar sayesinde satış temsilcileri, müşteri taleplerini takip edebilime, müşteri ile temas kurulan ilk nokta üzerinden destek işlemlerini gerçekleştirebilme ve müşteriyi tatmin edecek, güvenilir ve etkin bir hizmet verme imkânına sahip olmaktadır.

MS Dynamics CRM'in Mobilite Özelliği
Microsoft Dynamics CRM, işin kesintisiz biçimde yürütülmesi için süreçleri ofis dışına da taşır. Müşteri bilgilerinin yönetimi, iletişim bilgilerinin güncellenmesi ve organize edilmesi, önemli toplantıların ayarlanması,olası satışların ve müşterilerin izlenmesi gibi birçok süreç, Microsoft CRM’in mobilite özellikleri kullanılarak zaman ve mekân bağımsız olarak gerçekleştirilebilir.Bu konuda TURCom'un geliştirdiği TRCmobil CRM uygulaması son derece iddialı çözümler sunmakta ve kurumlara CRM'i "ceplerinde taşıma" (cep telefonu üzerinde) fırsatı sunmaktadır.

Üçüncü Parti Desteği Microsoft Dynamics CRM, .NET teknolojisi üzerine kurulduğu için son derece esnek bir yapıya sahiptir. .NET üzerinden uygulama geliştiren ve uzman TURCom tarafından sunulan her türlü iş ihtiyacına, sektörel veya kurumsal gereksinime yönelik olarak bu çözümün özelleştirilebilmesini sağlar.

Kurumsal Kaynak Planlaması Çözümleri ( ERP, SAP)

Kurumların ayakta kalabilmek için savaş verdiği maliyet ekonomilerinde her çeşit işletme kaynağının verimli kullanılması günümüzde işletmeler açısından en önemli noktalarda bir tanesi haline geldi. Bu sebeple kaynakların değişen fiziksel durumlarını anlık olarak yansıtan ve yeni durumlara karşı olası sonuçları öngören bir sistemler bütünü olan ERP’lerde (Kurumsal Kaynak Planlaması) giderek artan bir şekilde özellikle üretim yapan işletmeler bünyesinde kullanılmaya başlandı.

ERP sistemleri İş süreçlerinin birbirleriyle daha entegre hale getirerek maliyetlerin kontrol altına alınmasını ve verimlilikte artışı sağlarlar. TURCom teknoloji olarak gerek piyasada mevcut ERP çözümleri olsun gerekse de uygulama geliştirme kadrosuyla olsun, müşterilerinin ERP uygulamaları konusundaki ihtiyaçlarını seçim aşamasından kullanım sonrası işletmeye değin tüm yaşam döngüsü boyunca karşılamaktadır.
TURCom'un uzman danışman kadrosu ERP çözümlerinden SAP başta olmak üzere piyasada tercih gören diğer ERP sistemleri hakkında müşterilerine danışmanlıktan başlayacak şekilde verirken, onlar için ihtiyaçlarına özel projeler de geliştirmektedir.

Personel Araç Filo Takibi (PAF)

PAF (Personel /Araç / Filo Takip Sistemi), Global Pozisyon Belirleme Sistemi (GPS-Global Positioning System) ile uydu teknolojisi kullanılarak, dünyanın her yerinde, 24 saat hassas bir şekilde pozisyon ve seyrüsefer bilgisi sağlayan bir sistemdir. PAF sistemi, araçlarını etkin bir şekilde takip etmek ve yönetmek isteyen tüm firmalar tarafından kullanılmaktadır.

SaaS (Software as a Service) ÇÖZÜMLERİ

SaaS Nedir?

Yazılım, günümüz iş dünyasının en önemli bileşenlerinden biridir. Yazılım uygulamaları bize; ülkeler arasında giden gönderileri takip etme, büyük projeleri yönetme, kişilerin eğitimi, müşterilerle iyi ilişkiler kurup bunu yönetme gibi alanlarda yardımcı olabilmektedirler. Geleneksel olarak şirketler yazılımlarını satın alarak kendi iç sunucularında çalıştırmayı tercih ederler. Son yıllarda çok sayıda üretici ve firma, bu yöntemin yüksek maliyetlerinden dolayı SaaS (yazılım servisi - hosted yazılım) iş modeline geçti. SaaS bir yazılım uygulaması dağıtım modelidir. Bir yazılım üreticisi web tabanlı bir uygulama geliştirir, onu internet üzerinden müşterilerinin kullanımına sunar ve bu altyapıyı işletir. Yazılımın ana kodları ve altyapısı tüm müşteriler için aynıdır, her müşteri kendine ait arayüz üzerinden yine kendine özel bazı ayarları yaparak belli özelleştirme yeteneklerini kullanabilir. Müşteriler bir yazılım lisansı veya ek ekipman almak zorunda değildir, sadece servis sağlayıcıya yazılım kullanımı için aylık bir bedel öder ve dilediği anda servisi kullanmaktan vazgeçebilir.

SaaS Neden Önemli?

SaaS, müşterilere bazı önemli avantajlar getirmektedir:

1- Geleneksel yazılım kullanımının maliyetleri
     a. Lisans bedelleri
     b. Özelleştirme maliyetleri
     c. Entegrasyon ve kurulum maliyetleri
     d. IT destek eleman maliyeti
     e. Özelleştirilmiş uygulamalar için eğitim maliyetleri
     f. Ağ, sunucu, depolama ve yedekleme maliyetleri
     g. Yazılım desteği ve bakım maliyetleri
2- SaaS kullanımının maliyetleri
     a. Üyelik bedelleri (genellikle kullanıcı başına aylık)
     b. Konfigürasyon bedelleri
     c. İnternet erişim maliyetleri
     d. Son kullanıcı destek bedelleri
     e. Standart uygulama eğitimleri

SaaS için TCO veya ROI Nedir?

Günümüzde çoğu müşteri satınalma süreçlerinde TCO (toplam sahip olma maliyeti) veya ROI (yatırımın geri dönüşü) değerlerini gözönünde bulundurur. Geleneksel yazılım paketleri ile kıyaslandığında SaaS maliyetlerinin geleneksel yazılımların maliyetinin %20'si mertebesinde olduğu görülmektedir.

SaaS için risk nedir?

Her ne kadar kurumsal iç bilgilerin şirket dışına gidecek olması nedeniyle SaaS uygulamalarının potansiyel operasyon ve güvenlik riskleri taşıdıkları düşünülse de yapılan araştırmalarda SaaS'ın daha az riskli olduğu ve bazı servis sağlayıcıların %99,999 kesintisizlik verebildiği gözlenmiştir.

SaaS için gelecek?

SaaS uygulamalarının pazar payının artması ile ISV'ler (bağımsız yazılım üreticileri) daha önemli bir rol üstlenmeye başladılar. Salesforce.com ve RightNow buna güzel örnektir ve bu alanda lider durumdadırlar. Diğer birçok yazılım üreticisi de bu konuda yatırım yapmaktadır. SaaS; CRM, tedarik zinciri yönetimi (supply chain management), web konferans, insan kaynakları yönetimi ve finansal yönetim gibi birçok alanda kullanılmaktadır, gelecekte de ERP ve proje yönetimi gibi alanlarda etkin bir rol alması beklenmektedir.