Sosyal Sorumluluk Projeleri

TOG


Darüşafaka
Sosyal Sorumluluk - Kurumsal - Turcom

SEN DE GÖNÜLLÜ OL, ATAK YAP!

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) Aralık 2002'de, gençlerin öncülüğünde ve yetişkinlerin rehberliğinde toplumsal barışı, dayanışmayı ve değişimi sağlamak amacıyla kuruldu. Bu kapsamda, Toplum Gönüllüsü gençler, üniversitelerinde kulüp, topluluk veya grup olarak örgütlenerek, belirledikleri ihtiyaçlara göre "sürdürülebilir sosyal sorumluluk projeleri"ni hayata geçiriyorlar.

2008 yılının ilk altı ayı içerisinde, Türkiye'nin dört bir yanından 17.432 genç ve 500 yetişkin aktif gönüllüsüyle, 437 yerel ve ulusal sosyal sorumluluk projesi gerçekleştiren Toplum Gönüllüleri, yerel kaynağı da harekete geçirerek yerel halkın katılımını sağlıyor. Ülkemizin 76 üniversitesinde, 88 örgütlenme ile aktif Toplum Gönüllüsü gençler, sadece 2008 yılının ilk altı ayı içerisinde 165.055 kişiye çok çeşitli alanlarda hizmetler sundular.
TOG, ayrıca İstanbul, Samsun ve Van'da dört Gençlik Hizmet Merkezi'ni ve Ankara, Diyarbakır ve Sivas'ta üç Yerel Koordinasyon Merkezi'ni hizmete soktu. Bunlar dışında TOG, gereksinim duyan üniversite öğrencilerine burs olanağı da sağlıyor. Haziran 2008 itibari ile 498 Toplum Gönüllüsü genç, Toplum Gönüllüleri Gençlik Burslarından faydalandı.
TOG hakkında elde ettiğimiz bu bilgiler dışında, TOG'u Turcommunique okuyucularına daha yakından tanıtmak amacıyla TOG Genel Müdürü Yusuf GÜVENÇ ile bir görüşme gerçekleştirdik.

TURCommunique: Yusuf Bey öncelikle kendinizi tanıtır mısınız?
16 yıldan fazla Garanti Bankası'nda çalıştım. Yurtiçi ve yurtdışında hazine, bilgi yönetimi gibi çeşitli alanlarda görev aldım. Bir sanayi kuruluşunda üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra, 2005 yılının Nisan ayında TOG' da Genel Müdür olarak çalışmaya başladım.

TURCommunique: TOG'un kuruluşu hakkında bilgi verir misiniz?
2002 yılında gençlerin öncülüğünde oluşacak yeni bir sivil hareket için ne tür bir yapılanma gerektiğine yönelik olarak farklı platformlardan gençler ve yetişkinler bir araya geldiler. Bu yeni hareketin vizyonunu netleştirebilmek ve gençlerin bakış açısını değerlendirebilmek amacıyla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde gençlerin katılımıyla I. Gençlik Konseyi gerçekleştirildi. Vakfın resmi kuruluş süreci tamamlanmadan önce, Eskişehir'in Körhasan Köyü İlkokulu Öğretmeninden gelen bir mektup üzerine farklı illerden ve üniversitelerden gençler toplanarak Eskişehir'e gittiler ve bu okulun onarımını yaparak ihtiyaçlarını karşıladılar. TOG ATAK adının verildiği bu ilk projemizin ardından 29 Aralık 2002 tarihinde Toplum Gönüllüleri Vakfı resmi olarak kuruldu.

TURCommunique: TOG ile toplum yararına çalışmak isteyen gençlerle nasıl iletişim kuruyorsunuz?
Toplum Gönüllüsü gençler, üniversitelerinde kulüp, topluluk veya grup olarak örgütleniyorlar. Web sitesimiz aracılığıyla, mail grupları veya farklı kanallar üzerinden bize ulaşan gençleri üniversitelerindeki diğer Toplum Gönüllüsü gençler ile bir araya getirerek, projelere katılımlarını sağlıyoruz. Gençler ile iletişim halinde olan profesyonel Saha Sorumluları bu sürecin koordinasyonunu sağlıyorlar.

TURCommunique: Bir sivil toplum kuruluşu olarak proje harcamalarınızı ve giderlerinizi nasıl oranlıyorsunuz?
Türkiye'de ilgili yasa, vakıflar ve derneklerin gelirlerinin % 33'ünü idari giderlerine kullanmalarına olanak sağlıyor. Bu oran Toplum Gönüllüleri'nde % 8. TOG elde ettiği 100 liranın 92 lirasını amaca yönelik, sadece 8 lirasını ise idari giderleri için harcıyor. Bunun yanı sıra, TOG'un bütün hesapları hiçbir yasal zorunluluğu olmamasına rağmen uluslar arası bağımsız denetleme kuruluşu Mazars-Denge tarafından denetleniyor.

TURCommunique: Yapılan projelerde, din, dil, etnik köken fark etmeden, herkes yan yana çalışarak, toplum yararına hizmet üretiyorlar. Peki proje bitiminde, yapılan çalışmaların yararlı olup, olmadığını değerlendiriyor musunuz?
TOG'un vizyonu gençlerin öncülüğünde toplumsal barış, dayanışma ve değişimi gerçekleştirmek. 2007 yılı başlangıcı ile yurt çapında gerçekleştirdiğimiz projelerin bütüncül etkilerini ortaya çıkarmak amacı ile bir araştırma gerçekleştiriyoruz. Bu araştırma, kapsamlı bir ölçme-değerlendirme ve etki belirleme çalışması olarak Sabancı Üniversitesi'nden Ekrem Düzen ve ekibi tarafından tasarlandı.
Araştırma, TOG'un vizyon ve misyonunda özetlenen unsurlar ile aktif yurttaşlık, demokratik katılım, dayanışma ve değişim hedeflerinin ne ölçüde hayata geçtiğini somut sayısal veriler ekseninde göstermeyi hedefliyor.

TURCommunique: Son olarak yurtdışı faaliyetleriniz de var mı?
2007 yılının sonunda hazırlamış olduğumuz 5 yıllık stratejik planın bir ayağı da, uluslar arası bir Sivil Toplum Kuruluşu olmak. Bu amaçla kurmuş olduğumuz Uluslar arası İlişkiler Departmanımız, Uluslar arası Ağlara üyeliğimiz, TOG modelinin yurt dışına taşınması ve uluslar arası projelerin gerçekleştirilmesi konusunda faaliyet gösteriyor.
2007 yılı içerisinde, Ermenistan ve Türkiye'den gençlerin katılımı ile Kars'ta bir proje gerçekleştirdik. Gençler Kars'ın Arpaçay ilçesindeki bir köy okulunu onardılar. Bunun yanı sıra, Edirne, Mardin ve Van'da 37 farklı ülkeden, 60 gencin katılımı ile Uluslar arası Yaz Dönemsel Projeleri gerçekleştirildi.
2006 yılında Fas'ta 3 üniversitede ve Bangladeş'te TOG kulüpleri kuruldu. Azerbaycan ve Fransa'daki gençler ve üniversiteler ile de iletişim ve işbirliği içerisindeyiz.
Yale Üniversitesi Dekan Yardımcısı Philip Jones'un TOG'u ziyareti sonrasında kurmuş olduğumuz ortaklık doğrultusunda Yale üniversitesi'nden gençler, bu yaz TOG'da staj yaptılar ve Türkiye'nin farklı illerinde gerçekleşen yaz projelerine katıldılar.

TURCommunique: Çok keyifli bir sohbetti Yusuf Bey. Bize vakit ayırıp, sorularımızı cevapladığınız için teşekkür ederiz.