TURCom İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

TURCom, iş kazası, işe bağlı hastalık durumlarını ve bunlara ilişkin çevresel etkenleri kayıt altına alır. İSG sisteminin sürekli iyileşmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını ve uygulanmasını sağlar. Kendi faaliyetleri ile ilgili yürürlükteki tüm yasa ve regülasyonlara uygun hareket eder. İSG ile ilgili amaç ve hedeflerini oluşturup, gözden geçirerek, bir program dahilinde yürütülmesini sağlar.