Turcom Ürünler - TRCroot-mailserver

TRCroot Mail Sunucuları; mailQ ve mail archieve

TRCroot'un mail sunucu sistemi mailQ ve mail archieve isimleri altında 2 seçenekli olarak kurumlara sunulmaktadır.

TRCroot-mailQ

Qmail, MTA temel alınarak hazırlanan bir mail sunucu uygulamasıdır. "smtp, smtps, pop3, pop3s, imap, imaps, webmail, ldap" ve "local Messenger" özelliği olan bu sunucu ile bir kurumun ihtiyaç duyacağı tüm kurumsal haberleşme ihtiyaçları tek bir platform üzerinden sağlanmaktadır. Sınırsız sayıda "domain" ve kullanıcı desteği olan TRCroot "mailQ" e-posta sunucusunun en önemli avantajı; bu güne kadar üzerinde bir tek güvenlik açığı dahi bulunmamış "qmail" sistemi üzerine inşa edilmiş olmasıdır.

TRCroot-mail archieve

Postfix MTA temel alınarak hazırlanan bu mail sunucusu da "mailQ" gibi kurumsal haberleşme ihtiyaçlarını tek platform üzerinden sağlar. Genel olarak yapısal-yönetimsel, domain ve kullanıcı destek özellikleri açısından "mailP"de "mailQ" ya benzemekle beraber bu mail sunucu sisteminin "mailQ" ya göre bazı farklılıkları bulunmaktadır. Bu mail sunucu sisteminin kullandığı veri tabanı (LDAP), mail arşivleme yetenekleri ve tüm arayüzler açısından "mailQ" ya göre farklıdır. mailP; gelişmiş bir mail arşivleme özelliğine sahiptir. Böylece her kullanıcının hem gelen hem de giden postalarının bir kopyası kullanıcı tabanlı olarak sistemde arşivlenebilir.