Turcom Ürünler - TRCloyalty
Uçtan Uca Müşteri Sadakati Yönetimi Platformu


TRCloyalty

Günümüz rekabet ortamında artan rekabet baskısı; ürün ve hizmetlerin giderek birbirine benzemesine, ürün ve hizmet farklılaştırmasının zorlaşmasına, fiyat rekabetine bağlı olarak müşteri sadakatinin azalmasına ve "pazar payı" kavramına verilen önemin azalarak, "müşteri payı" kavramının ön plana çıkmasına yol açmıştır.
Artık günümüzde yeni müşteri kazanmanın maliyeti, eski müşteriyi elde tutma maliyetinden çok daha yüksektir. Yapılan araştırmalara göre yeni bir müşterinin kazanılmasının maliyeti eski müşterinin korunma maliyetinden 6-8 kat daha fazladır.
Uzun dönemli müşteri bağlılığını sağlayarak müşteri payını artırmak amacıyla, firmalar tarafından geliştirilen stratejiler, yeni yöntem, yaklaşım ve tekniklerinin uygulanmasını zorunlu kılmaktadır.
Müşteriyi elde tutmak için en geçerli yaklaşımlardan birisi, müşteriyi merkeze alan ve müşteri memnuniyetinin ötesine geçmeyi amaçlayan Müşteri Sadakat Sistemleridir.

Müşteri Sadâkatinin İşletmeler İçin Önemi!

Satışların Artması:
Müşteri sadâkati kazanmak, satış frekanlarını arttırmakta ve markanızın yeni müşterilere ulaşmasını kolaylaştırmaktadır.

Delik Fıçı Sendromu:
Yeni müşteriler elde etmek kaybedilen müşterilerin yarattığı negatif etkiyi gizlemektedir. Oysa yüksek uzaklaşma oranı kârlı büyümeyi engellemektedir.Durum tıpkı delik fıçı gibidir, fıçıdaki delikler ne kadar çok ve büyük olursa satış/pazarlamanın fıçıyı doldurma ve dolu tutma işi o kadar zorlaşır.

Müşterilerin Üretim ve Pazarlama Sürecine Katılımı:
Sadık müşteri, ürünlerinizin üretim ve pazarlama sürecinde karşılaşılan sorunları ve beklentileri size bildirerek iyileştirme sürecinde aktif rol oynar.

Mevcut Müşterilerin Mutluluğu:
Müşterisi mutlu olan bir firma, satışlarında istikrar sağlamakta, müşterilerin katılımını sağlamakta ve çalışanlar ile müşteriler arasında sosyal bağlar geliştirilebilmektedir.

TRCloyalty: Uçtan Uca Müşteri Sadakati Yönetimi Platformu

TRCloyalty, müşterileriniz ile güçlü sadakat sistemleri yaratabileceğiniz, hızlı uyarlanabilen, mevcut sistemleriniz ile entegre olarak çalışabilen "Ödül-Puan Yönetim" çözümüdür.

Turcom Ürünler - TRCROOT

Kolay Yönetim Kolay Kullanım

Kullanıma hazır mimarisi ile Internet üzerinden sistem kullanıcılarınızı, üye işyeri ve kart sahiplerinizi tanımlayabilir, kampanyalarınızı oluşturabilir, hediye ve sipariş süreçlerinizi yönetibilirsiniz.

Kolay Uyarlama Kolay Entegrasyon

Modüler ve parametrik yapısı ile firmanızın ihtiyaç ve pazarlama stratejilerine kolayca uyarlanabilir, kullanmakta olduğunuz mevcut sistemler ile kolaylıkla entegre edilebilir.
- ERP Sistemleri
- CRM Sistemleri (Dynamics CRM ile hazır entegrasyon)
- Terminal Sistemleri (Yazarkasa, POS, Kiosk…)
- Muhasabe ve Faturalama Sistemleri
- Lojistik Sistemleri
- E-mail, SMS, Fax Sistemleri
- ve diğer IT Sistemleri

Ödül ve Promosyon Yönetimi

TRCloyalty ile çok kapsamlı bir kampanya sihirbazı sunulmaktadır. Bu sihirbaz ile müşterinizden aldığınız her türlü demografik bilgi, harcama tutarı ve ürün tipi gibi çok farklı kriterlerle her türlü Ödül ve Puan kampanyası düzenleyebilir, müşterileriniz için etkili ve "kişiye özel" kampanyalar yapabilirsiniz.

Turcom Ürünler - TRCROOT

Kampanya Sihirbazı

Trcloyalty uygulaması ile 4 farklı kampanya mekanizması sunulmaktadır. Sunulan kampanya mekanizmaları doğrultusunda çok çeşitli parametrelere göre kampanya kurguları yapılabilecektir.

- Bonus Kampanyaları: X TL=Y Puan şeklinde oluşturulan ve uzun süreli devam eden kampanyalardır.
- Hedef Kampanyalar: Standart kampanyalar ile birlikte çalışacak ve ilgiliyi sadece belirli bir dönem için sıcak tutacak süreli kampanyalardır.
- Segmentasyon Tabanlı Kampanyalar: Kart sahiplerinin demografik bilgileri ve satınalma alışkanlıkları kullanılarak oluşturulacak profiller için yapılacak olan kampanyalardır.
- Olay Tabanlı Kampanyalar: Belirli bir olayın tetiklediği ve bir defa sisteme tanımlanarak otomatik olarak çalışacak kampanyalardır.

Diğer Firmalar ile Yapılacak İşbirlikleri

Sadakat uygulamanız sadece kendi marka veya markalarınız arasında çalışaşacağı gibi diğer firmaların sadakat sistemleriyle çapraz promosyon kampanyaları düzenleyebilir, müşterilerinizi farklı firmaların avantajlarından faydalandırabilirsiniz.

Veri İletişimi
Seçilecek olan terminal tipi (POS Terminali, yazarkasa, kiosk gibi) ve mevcut data altyapınıza göre tüm sistem online ve/veya offline olarak çalışabilir.

Farklı Kart Tipleri
İster akıllı kart, ister manyetik şeritli kart ister barkodlu kart..TRCloyalty tüm kart tiplerini desteklemektedir.

Sahtekarlık Algılama ve Önleme Sistemi
Verilen her bir puanın bir parasal karşılığı olması dolayısıyla Sadakat Kartlarınız ile yapılan işlemlerin "doğru kişi" ve "doğru kart" ile yapılması büyük önem taşımaktadır.
Bu doğrultuda TRCloyalty, sadakat sisteminde gerçekleşen puan sahtekarlıkları için "Algılama ve Önleme" sistemi sunmaktadır.
TRCloyalty, önceden tanımlanan kurallar çerçevesinde işlemleri, işlem tipine göre "anında" veya "belirlenen süre sonunda" değerlendirilerek sahtekarlık teşebbüsleri algılanarak uyarı ve alarm mekanizmaları çalıştırılmaktadır.
Değerlendirme sonrasında TRCloyalty sistemi aşağadıki mesajlardan birini üretmektedir. - İşlemi reddet ve Puan Verme
- İşlemi reddetme ve işyerini belirli bir süre için izlemeye al
- İşlemi reddet ve kartı belirli bir süre için bloke et
- İşlemi reddet ve kartı bloke et

Biriken Puanları Nasıl Harcayacağım ?
Kazanılan puanlar, üye işyerlerinde bulunan POS Terminalleri veya yazarkasa sistemleri üzerinde ParaPuan olarak, Call Center aracılığı ile, Müşteri arayüzü üzerinden veya diğer firmaların sadakat sistemleri ile gerçekleştirilecek çapraz promosyon kampanyalarında "Hediye Kart" veya "Kupon" olarak kullanılabilir.

Borç/Alacak Yönetimi
Üye işyerlerinin Puan Maliyeti Katkı oranları doğrultusunda Merkez ve üye işyerleri arasındaki puan maliyetlerinin paylaşımı aşamasında kullanılmaktadır. Temel çalışma prensibi olarak puan kullandıran işyerleri alacaklandırılır, puan veren işyerleri borçlandırılır.

Kart Kiselleştirme İşlemi
Kart Kişiselleştirme işlemi önyüz üzerinde kart numarası-kart sahibi ismi baskı ve chip/manyetik bant/barkod kodlama olmak üzere 2 bölümden oluşmakta olup kartın grafik ve elektiriksel olarak kullanıma hazırlanması anlamına gelmektedir.
Kartların, tedarik, kişiselleştirme ve kişiselleştirme sonrası paketleme, zarflama ve gönderileri profesyonel hizmet olarak sağlanmaktadır.

TRCloyalty Platformu

TRCloyalty, Müşteri Sadakat sistemleri için her türlü gereksininimi karşılayabilecek web tabanlı olarak çalışan bir kart yönetim çözümüdür.

Turcom Ürünler - TRCROOT

- Esnek, Zengin ve Ölçeklenebilir Altyapı
- Gelişmiş Kampanya Sihirbazı
- Sahtekarlık Algılama ve Önleme Sistemi
- Kişiselleştirilmiş İletişim Araçları
- Terminal Sistemleri ile Entegrasyon
- ERP Sistemleriniz ile Entegrasyon
- Farklı Raporlama ve CRM platformları ile Entegrasyon
- Co-Branded ve Ek Kart Yapısı

Farklı Web Arayüzleri

- Yönetim Arayüzü:
Tüm sistemin teknik ve operasyonel olarak yönetileceği arayüzdür.
- Gelişmiş, zengin kullanıcı arayüzü
- Bak ve hisset özelliği
- Kullanıcı profilleri tanımlayabilme
- Kullanıcı profili veya kullanıcı için fonksiyon bazında yetki tanımlayabilme
- Gelişmiş log mekanizmaları
- Kritik bilgiler için data alanı bazında log mekanizmaları
- Kullanım, öğrenim kolaylığı
- Özet bilgiden detay bilgiye kadar drill-down analiz olanağı
- MS Excel,MS Word, PDF gibi popüler masaüstü uygulamalar ile etkileşimli çalışabilme
- İstenilen ekrandan SMS/e-mail/faks mesajı gönderebilme olanağı

- Müşteri Arayüzü
Kart sahiplerinin kampanya duyuruları ve haberleri takip edeceği, kampanya hediyelerini göreceği, kişisel bilgilerini günceleyebileceği ve puan kullanımı yapabileceği web arayüzüdür.
Kart Sahipleri, kullanıcı kodu ve şifre ile bu sisteme giriş yapmakta ve aşağıdaki fonksiyonları kullanmaktadırlar.
- Hediye Kataloğu
- Hediye siparişi
- Hediye sipariş durumu sorgulama
- Kişisel bilgileri güncelleme
- Şifre değiştirme
- Arkadaşına Öner
- Puan durumu sorgulama
- Ekstre sorgulama

- Call Center Arayüzü:
Call Center çalışanları tarafından kullanılan web arayüzüdür. Bu arayüz aracılığı ile Call Center çalışanları, kart sahiplerine ilişkin her türlü işlemi (puan kullanımı, kayıp/çalıntı kart, kart başvurusu gibi) gerçekleştirebilemektedirler.
- Puan sorgulama
- Hediye kataloğu sorgulama
- Müşteri ekstresi sorgulama
- Hediye siparişi oluşturma
- Şifre Gönderim

- Üye işyeri Arayüzü:
Üye işyerleri tarafından kullanılan web arayüzüdür. Üye işyeri kendisine tanımlanan kullanıcı adı ve şifresi ile TRCloyalty Sunucusuna erişerek kendisi tarafından gerçekleştirilen hizmet ve servislere ilişkin raporları görebildikleri gibi kart sahibi adına aşağıdaki fonksiyonları kullanabilmektedirler.
- Puan sorgulama
- Hediye kataloğu sorgulama
- Müşteri ekstresi sorgulama
- Hediye siparişi oluşturma
- Hediye teslimi