Ortam Kontrol ve Denetim SistemiTurcom Ürünler - TRCrms


TRCrms Nedir?

TURCom Teknoloji'nin bu hizmetleri sağlamak için müşterilerine sunduğu TRCrms çözümü, kritik mekanların iklim ve enerji başta olmak üzere çevresel verilerini sürekli ölçerek, tanımlanan aralığın dışına çıktığında ilgili kişileri ve sistemleri uyaran bir gözlem ve uyarı sistemidir. Üzerinde çeşitli algılayıcı (sensör) ve ölçüm devreleri bulundurmakta, yerel ağ bağlantısı ve genişleme modülleri ile iletişimi sağlamaktadır.

TRCrms Nasıl Çalışır?

İzlenmesi istenilen sistem odası veya veri merkezine yerleştirilen bir ölçüm ünitesine her ölçülecek çevresel koşul için bir sensör bağlanır ve her ölçüm ünitesinin Telnet Telekom(Telnet Sistem) yönetim merkezine iletişimi sağlanır. Her bir sensör için önceden tanımlanmış eşik değerleri aşıldığında Telnet Telekom(Telnet Sistem) yardım masasına bu bilgi ulaşır. Bu bilgiyi alan görevli, müşteri ile mutabık kalınan şartlara göre uyarı mekanizmalarını devreye alır.
Firma ilgililerine telefon ya da e-posta, SMS mesajları göndererek uyarmanın yanısıra bilgi bankasından o müşterinin problemli sistemi ile ilgili bakım hizmeti veren firma ile irtibata geçerek probleme müdahele edilmesini de sağlayabilir. Problem çözüldükten sonra da benzer şekilde ilgili kişilere bilgilendirme yapılmaktadır. Ayrıca ünite üzerinde bulunan röleler ile yine eşik değerleri dışına çıkıldığında modüle bağlanabilecek uyarı sirenleri ve lambaları aracılığıyla uyarılar oluşturulabileceği gibi belli sistemlerin açılıp kapatılması da sağlanabilir. (Aydınlatma, güç, alarm sistemleri, bilgisayarlar gibi)

TRCrms'nin Özellikleri:

Veri saklama
Her noktadaki ölçüm ünitesi, algıladığı verileri TCP/IP ağ üzerinden Telnet Telekom (Telnet Sistem) yönetim merkezine taşıdığı gibi bu bilgileri ayrıca tanımlanacak bir sunucuya kaydedebilir veya kendi üzerinde saklayabilir. Böylece aradaki bağlantı kopuk ise bile bir bilgi kaybı oluşmayacak ve e-posta veya SMS ile uyarı sistemi kullanılır durumda olacaktır.

Genişleyebilme olanakları
Her ölçüm ünitesi, üzerinde sabit olarak bulunan sensörlerden bağımsız olarak ek sensörlerle genişleyebilme özelliğine sahiptir. Böylece bulunduğu mekan dışında belli mesafedeki başka mekanlar da aynı ünite üzerinden kontrol edilebilmektedir. Adresleme özelliği ile de aynı üniteye bağlı sensörün lokasyonu bilinebilmekte ve ve müdahele için doğru yere gidilmesi sağlanabilmektedir.

TRCrms'nin modül / sensörleri;
. Sıcaklık Sensör Modülü
. Sıcaklık ve Nem Sensör Modülü
. Hava Kalitesi Sensör Modülü
. Su Baskını Algılama Modülü
. 1 veya 3 Faz AC Enerji Saati Modülü
. GSM/GPRS SMS Modülü
. AC/DC RMS Voltaj ve Frekans Ölçüm Modülü
. Kapı ve Pencere Kontak Modülü

TRCrms Üzerinde Bulunan Algılayıcılar
. Sıcaklık Sensörü
. Bağıl Nem Sensörü
. Hava Kalitesi Sensörü
. Su Baskını Algılama Sensörü
. AC/DC RMS Voltaj ve Frekans Ölçüm Modülü
. Alarm/Uyarı Rölesi

Tüm kontrol noktalarını tek ekranda birleştirme imkanı
Dünyanın neresinde olursa olsun, internet veya yerel ağ üzerinden erişilen tüm uzak ünitelere ait tüm değerler merkezde tek ekranda birleştirilerek izlenebilir. Böylece eşik değerler aşıldığında yani bir alarm durumu oluştuğunda merkez bilgi ekranında anında görülebileceği gibi her bölgenin bilgisi, o bölgede bulunan yetkililere de SMS veya e-posta ile ulaşabilir. Her ünite, üzerinde yerleşik gelen web sunucu üzerinden uzak noktadan yönetilebileceği gibi LCD ekranı olan modellerde bu işlem, ekran ve tuş takımı üzerinden de yapılabilir.

Nerelerde kullanılabilir?

. Bilgi İşlem Merkezleri
. Sunucu ve İletişim Ağı Sistem Odaları veya Kabinleri
. Güvenlik Sistemleri Merkezleri veya Panoları
. Elektrik Dağıtım Merkezleri veya Panoları
. Laboratuvarlar
. Müzeler
. Kimyasal, Medikal veya Gıda Depoları
. Oteller
. Sağlık Kuruluşları
. Spor Salonları
. Soğuk Hava Depoları
. GSM Baz İstasyonları
. Hastaneler,
. Kümes , Ahır, etc.
Kısaca çevresel değerlerini izlemek ve kontrol etmek istediğiniz her açık veya kapalı mekanda kullanabilirsiniz.